Soru 1
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması otomatik vitesli araç için sakıncalıdır?
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?
Soru 3
Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
Soru 4
Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 5
Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi silindir kapağının görevlerindendir?
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?
Soru 8

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar?

Soru 9

Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir.Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
Soru 11
Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
Soru 13
Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir?
Soru 14

I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?

Soru 15
Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 16
Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?
Soru 17
Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?
Soru 18
Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 19

Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?
Soru 20
Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir?
Soru 23

Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

Soru 24
Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?
Soru 25
“D1” sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?
Soru 26

Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?
Soru 28
Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?
Soru 29

Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 30

Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?

Soru 31

Şekildeki banketli yoldan geceleyin faydalanmak isteyen yayanın, aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 32
Tek yönlü ve iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Soru 33

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

Soru 34
Taşıtların bir dizi hâlinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne ne ad verilir?
Soru 35

Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Soru 36

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 37

I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

Soru 38
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
Soru 39
Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
Soru 40
Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
Soru 41
Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?
Soru 42

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

Soru 43

"İki otomobil eğimli bir yerde karşılaştıklarında eğimli yola çıkan aracın üstünlüğü vardır."

Buna rağmen yoğun kar sonucu buzlanan eğimli yolda yokuş çıkan aracın sürücüsü inen aracın geçişini kolaylaştırması ne gibi bir kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir?

Soru 44
Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir?
Soru 45

Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 46

Şekildeki durumda, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 47
Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
Soru 48

• Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

Soru 49

Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?

I- Motosiklet yolcuları
II- Motosiklet sürücüleri
III- Motorlu bisiklet yolcuları
IV- Motorlu bisiklet sürücüleri

Soru 50
Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?