Trafik Ders Notları

UNITE 1 - Trafik Eğitiminin Genel Amaç ve İlkeleri - Trafik Mevzuatı

 

 

  Konu 8 : Takip Mesafesi
  Konu 20 : Okul Taşıtları
  Konu 22 : Otoyol Kuralları
  Konu 26  : Yarışlar Ve Koşular

 

  UNITE 2 - Trafik Kazalarının Genel Durumu, Kaza Faktörleri, Kusur Payları ve Kusurlu Davranışlar
  Konu 1 : Genel Bilgi

 

  UNITE 3 - Araçların Tescil İşlemleri, Motorlu Araçlara Ait Teknik Şartlar İle Muayeneleri

 

  Konu 3 : Tescil Plakaları

 

  UNITE 4 - Hukuki Sorumluluk ve Sigorta
  Konu 1 : Genel Bilgi

 

  UNITE 5 - Trafik Suçları ve Karşılığı Cezalar
  Konu 1 : Genel Bilgi

 

  UNITE 6 - Çevre Bilgisi
  Konu 1 : Genel Bilgi

DİĞERLERİ