Monoküler Ehliyet

Monoküler kişiler;

             1) A1, A2, B ve F sınıfı sürücü belgesi alabilir.

             2) Ticari araç kullanamaz.

             3) Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için sürücü belgelerine monoküler ibaresi yazılır.

             4) Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması zorunludur.

             5) Sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu almaları zorunludur.

             6) Kullanacakları araçların azami hız sınırları; yerleşim yeri içinde 50, yerleşim yeri dışında 18/7/1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 100 üncü maddesinde belirtilen hız sınırlarından 10 km daha az olmalıdır.

             7) Kullandıkları aracın arka camının sol ve sağ üst köşelerine monoküler olduklarını belirleyen resimdeki işaret yapıştırılması zorunludur

DİĞERLERİ